Form 1

Pendidikan Islam

Form 4

Pendidikan Islam
Al-Quran
Membaca ayat 188 Surah Al-Baqarah dengan betul, lancar serta bertajwid dan merumus kefahaman ayat serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah

Form 5

Pendidikan Islam
Aqidah
Merumus kefahaman mengenai akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah serta berpegang teguh dengannya secara beradab dan istiqamah