Year 5

Pendidikan Islam
Adab
Merumus konsep adab jual beli yang menepati syarak dan mengamalkannya secara beradab dan istiqamah