Year 4

Pendidikan Islam
Akidah
Meyakini konsep beriman kepada rasul dan mengaplikasikannya dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah
Adab
Merumus adab beriadah yang menepati syarak dan mengamalkannya secara beradab dan istiqamah
Merumus adab terhadap guru yang menepati syarak dan mengamalkannya secara beradab dan istiqamah