Year 4

element 02
Pendidikan Islam
element 02
Akidah 
Meyakini konsep beriman kepada rasul dan mengaplikasikannya dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah
element 02
Adab 
Merumus adab berpakaian yang menepati syarak dan mengamalkannya secara beradab dan istiqamah
Merumus adab beriadah yang menepati syarak dan mengamalkannya secara beradab dan istiqamah
Merumus adab terhadap guru yang menepati syarak dan mengamalkannya secara beradab dan istiqamah