Year 4

Pendidikan Islam
Al-Quran
Membaca ayat yang mengandungi bacaannya qalqalah dengan betul dan bertajwid secara beradab dan istiqamah
Mengenal pasti dan membaca ayat yang mengandungi tanda waqaf dengan betul dan bertajwid secara beradab dan istiqamah
Sirah
Merumus iktibar keunggulan sifat fatanah Nabi Muhammad SAW secara beradab dan istiqamah
Adab
Merumus adab berpakaian yang menepati syarak dan mengamalkannya secara beradab dan istiqamah
Merumus adab terhadap guru yang menepati syarak dan mengamalkannya secara beradab dan istiqamah