Year 5

element 02
Pendidikan Islam
element 02
Ibadah 
Merumus konsep solat Jumaat dan mengamalkan serta menghayatinya secara beradab dan istiqamah