Year 5

Pendidikan Islam
Ibadah
Merumus konsep solat Jumaat dan mengamalkan serta menghayatinya secara beradab dan istiqamah