Year 3

element 02
Pendidikan Islam
element 02
Jawi 
Membaca dan menulis teks mudah dan ringkas yang mengandungi perkataan berimbuhan akhiran dengan betul