Form 3

Geografi
Geografi Fizikal: Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar
Pengaruh Persekitaran Fizikal Terhadap Kepelbagaian Tumbuh-Tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar
Geografi Manusia: Sumber Semula Jadi dan Kegiatan Ekonomi
Geografi Kawasan: Dunia
Tumbuh-Tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar di Dunia

Form 4

Sejarah
Era Peralihan Kuasa British di Negara Kita
Persekutuan Tanah Melayu 1948
Usaha Ke Arah Kemerdekaan

Form 5

Sejarah
Perlembagaan Persekutuan