Year 4

Pendidikan Moral
Kepercayaan kepada Tuhan
Amalan Ajaran Agama atau Kepercayaan Mengeratkan Hubungan Sesama Jiran
Amalan Ajaran Agama atau Kepercayaan Mengeratkan Hubungan Sesama Jiran
Amalan Ajaran Agama atau Kepercayaan Mengeratkan Hubungan Sesama Jiran
Baik Hati
Prihatin Terhadap Keperluan dan Kebajikan Jiran
Prihatin Terhadap Keperluan dan Kebajikan Jiran
Hemah Tinggi
Beradab Sopan dan Berbudi Pekerti Mulia Terhadap Jiran
Beradab Sopan dan Berbudi Pekerti Mulia Terhadap Jiran
Keberanian