Year 4

element 02
Pendidikan Moral
element 02
Kepercayaan kepada Tuhan 
Amalan Ajaran Agama atau Kepercayaan Mengeratkan Hubungan Sesama Jiran
Amalan Ajaran Agama atau Kepercayaan Mengeratkan Hubungan Sesama Jiran
Amalan Ajaran Agama atau Kepercayaan Mengeratkan Hubungan Sesama Jiran
element 02
Baik Hati 
Prihatin Terhadap Keperluan dan Kebajikan Jiran
Prihatin Terhadap Keperluan dan Kebajikan Jiran
element 02
Berterima Kasih 
element 02
Hemah Tinggi 
Beradab Sopan dan Berbudi Pekerti Mulia Terhadap Jiran
Beradab Sopan dan Berbudi Pekerti Mulia Terhadap Jiran
element 02
Keadilan 
element 02
Keberanian