Form 4

element 02
Perniagaan
element 02
Trend semasa dalam perniagaan 
Kesan perubahan persekitaran terhadap organisasi perniagaan