Year 3

element 02
Pendidikan Islam
element 02
Akidah 
Merumus konsep nama Allah al-Alim dan al-Hakim serta mengaplikasi dalam kehidupan harian secara beradab dan istiqamah