Form 4

element 02
Perniagaan
element 02
Bahagian-bahagian fungsian utama dalam organisasi 
Bahagian-bahagian fungsian utama dalam organisasi perniagaan