Year 5

Pendidikan Islam
Jawi
Membaca, membina dan menulis pelbagai jenis teks berdasarkan tema