Year 3

Pendidikan Islam
Hadis
Merumus kefahaman hadith mengasihi orang yang lebih muda dan menghormati orang yang lebih tua secara beradab dan istiqamah
Ibadah
Menilai perkara yang membatalkan solat dan mengamalkan solat dengan sempurna

Year 4

Pendidikan Islam
Al-Quran
Membaca ayat yang mengandungi bacaan mim sakinah dengan betul dan bertajwid secara beradab dan istiqamah
Jawi
Mengenal, membaca dan menulis perkataan yang mengandungi huruf hamzah dengan betul secara beradab dan istiqamah