Year 3

element 02
Pendidikan Islam
element 02
Al-Quran 
Membaca ayat yang mengandungi bacaan nun sakinah dan tanwin dengan betul dan bertajwid secara beradab dan istiqamah
element 02
Akidah 
Merumus konsep nama Allah al-Alim dan al-Hakim serta mengaplikasi dalam kehidupan harian secara beradab dan istiqamah
element 02
Sirah 
Merumus iktibar daripada peristiwa penerimaan wahyu Nabi Muhammad s.a.w. dan mengamalkannya secara beradab dan istiqamah