Year 1

element 02
Pendidikan Islam

Year 2

element 02
Pendidikan Islam

Year 3

element 02
Pendidikan Islam
element 02
Al-Quran 
Membaca dan mengamalkan Surah Al-Asr dengan betul dan bertajwid dalam kehidupan harian secara beradab dan istiqamah
element 02
Hadis 
Merumus kefahaman hadith mengasihi orang yang lebih muda dan menghormati orang yang lebih tua secara beradab dan istiqamah
element 02
Akidah 
Merumus konsep beriman dengan kitab dan mengaplikasi dalam kehidupan harian secara beradab dan isitiqamah
element 02
Ibadah 
Merumus konsep sunat ab'adh dan sunat haiat serta mengamalkan dalam solat secara beradab dan istiqamah
element 02
Sirah 
Merumus iktibar keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad s.a.w. dalam kehidupan harian dan mengamalkannya secara beradab dan isitiqamah
Merumus iktibar dan menilai keperibadian Nabi Muhammad s.a.w. dalam kehidupan bermasyarakat secara beradab dan istiqamah
element 02
Adab 
Merumus konsep adab terhadap Allah melalui syukur sebagai bukti mentaati-Nya secara beradab dan istiqamah
Merumus konsep mengikut sunnah Rasulullah s.a.w. dari aspek perkataan dan perbuatan dalam kehidupan harian sebagai bukti mentaati dan mengasihi Baginda secara beradab dan istiqamah