Form 3

element 02
Sejarah
element 02
Kebijaksanaan Raja dan Pembesar Melayu Menangani Cabaran Barat 
Kebijaksanaan Raja dan Pembesar Melayu Menangani Cabaran Barat

Form 4

element 02
Sejarah
element 02
Warisan Negara Bangsa 
element 02
Ancaman Komunis dan Perisytiharan Darurat 
Ancaman Komunis dan Pengistiharan Darurat 1948
Ancaman Komunis dan Pengistiharan Darurat 1948
element 02
Usaha Ke Arah Kemerdekaan 
element 02
Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 

Form 5

element 02
Sejarah
element 02
Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen 
element 02
Sistem Persekutuan 
Sistem Persekutuan (Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri)
element 02
Cabaran Selepas Pembentukan Malaysia