Form 3

Sejarah
Kebijaksanaan Raja dan Pembesar Melayu Menangani Cabaran Barat
Kebijaksanaan Raja dan Pembesar Melayu Menangani Cabaran Barat

Form 4

Sejarah
Warisan Negara Bangsa
Ancaman Komunis dan Perisytiharan Darurat
Ancaman Komunis dan Pengistiharan Darurat 1948
Ancaman Komunis dan Pengistiharan Darurat 1948
Usaha Ke Arah Kemerdekaan

Form 5

Sejarah
Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen
Sistem Persekutuan
Sistem Persekutuan (Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri)
Cabaran Selepas Pembentukan Malaysia