Form 3

Sejarah
Penentangan Masyarakat Tempatan
Kebijaksanaan Raja dan Pembesar Melayu Menangani Cabaran Barat
Reaksi Pemerintah Negeri-negeri Melayu Utara dan Johor Terhadap Tindakan Barat

Form 4

Sejarah
Warisan Negara Bangsa
Persekutuan Tanah Melayu 1948
Ancaman Komunis dan Perisytiharan Darurat
Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957

Form 5

Sejarah
Perlembagaan Persekutuan
Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen
Sistem Persekutuan
Pembentukan Malaysia
Cabaran Selepas Pembentukan Malaysia