Year 3

element 02
Pendidikan Islam
element 02
Al-Quran 
Menghafaz dan mengamalkan Surah Al-Asr dengan betul dan bertajwid dalam solat dan kehidupan harian secara beradab dan istiqamah