Form 2

Pendidikan Islam
Al-Quran
Membaca dan menghafaz ayat 162 hingga 163 Surah Al-An'am serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah
Membaca dan menghafaz ayat 101 hingga 110 Surah Al-Kahfi serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah

Form 4

Pendidikan Islam
Akhlak Islamiyah
Merumus konsep Wasatiyyah serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah

Form 5

Pendidikan Islam
Hadis
Merumus kefahaman hadis dan mengamalkannya secara beradab dan istiqamah