Form 4

element 02
Perniagaan
element 02
Bahagian-bahagian fungsian utama dalam organisasi 
Interaksi dan perkaitan antara bahagian fungsian dalam dua perniagaan berlainan