Form 5

element 02
Pendidikan Islam
element 02
Sirah dan Tamadun Islam 
Merumus pengertian Islam pada zaman Khalifah Uthmaniyah dan mengamalkan ikhtibar daripadanya secara beradab dan istiqamah