Year 4

Pendidikan Islam
Adab
Merumus adab berjiran yang menepati syarak dan mengamalkannya secara beradab dan istiqamah