Year 3

element 02
Pendidikan Islam
element 02
Al-Quran 
Membaca dan mengamalkan Surah Al-Kafirun dengan betul dan bertajwid dalam kehidupan harian secara beradab dan istiqamah
element 02
Akidah 
Merumus konsep nama Allah al-Alim dan al-Hakim serta mengaplikasi dalam kehidupan harian secara beradab dan istiqamah
element 02
Jawi 
Membaca dan menulis teks mudah dan ringkas yang mengandungi perkataan berimbuhan awalan