Year 5

Pendidikan Islam
Sirah
Merumus iktibar daripada keunggulan sifat itqan Nabi Muhammad SAW untuk diamalkan secara beradab dan istiqamah