Form 4

Pendidikan Islam
Al-Quran
Membaca ayat 33 Surah Al-Fussilat dengan betul, lancar serta bertajwid dan merumus kefahaman ayat serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah