Year 1

Bahasa Melayu
Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Mendengar dan Memberikan Respon
Bertutur untuk menyampaikan maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan
Kemahiran Menulis
Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang bermakna
Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang bermakna
Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang bermakna
Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang bermakna
Aspek Seni dan Bahasa
Menghayati keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan sastera
Menghayati keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan sastera
Aspek Tatabahasa
Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks
Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks
Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks
Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks
Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks