Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks
Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul