Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul