Mendengar dan memahami maklumat, fakta, idea dan hujah dalam pelbagai wacana dan memberikan respons.
Mempersembahkan maklumat secara lisan tentang sesuatu perkara dalam pelbagai situasi.