Perkataan, Rangkai Kata, Istilah dan Ungkapan
Ayat
Respons
Analisis Maklumat
Memberi Idea dan Pendapat
Memahami Soalan
Perbentangan dan Perbahasan
Mengemukakan Idea
Menyelesaikan masalah
Ulasan dan Rumusan