Membina Ayat
Melengkapkan Maklumat
Membina Kerangka Karangan
Karangan Rencana
Karangan Cerita
Karangan Laporan
Karangan Ulasan
Surat Kiriman Tidak Rasmi
Ringkasan
Karangan Berdasarkan Gambar