Video Percuma untuk Pelajar

Video Pandai Video adalah satu inisiatif bagi menyusun video pendidikan yang tersedia secara umum dan mengkategorikannya berdasarkan kurikulum sekolah Malaysia (KSSR & KSSM). Setiap video dikategorikan mengikut tahun, subjek, bab dan topik yang sepadan.
Inisiatif ini adalah usaha komuniti untuk menyediakan semua pelajar sekolah akses video pendidikan yang baik secara percuma dan mudah. Sesiapa sahaja boleh menyumbang kepada usaha ini dengan menghantar video baru .