باب ٢: ڤهالا دان دوسا

ڤهالا دان دوسا

2.1

 

دري سڬي بهاس: ڬنجرن اتاو بالسن

دري سڬي اصطلاح: ڬنجرن باءيق يڠ دكورنياكن اوليه الله كران مماتوهي ڤرينته الله دان منجاوهي لارڠن-ڽ

ڤڠرتين ڤاهلا

دري سڬي بهاس: حكومن اتاو بالسن

دري سڬي اصطلاح: بالسن بوروق درڤد الله دسببكن ملاكوكن سسواتو يڠ دلارڠ اتاو ڤون ملڠڬر ڤرينته الله

ڤڠرتين دوسا

١. منڤتي حكوم شرع

٢. ملاكوكن ڤربواتن ك اره كبايكن

٣. ملاكوكن سسواتو دڠن نية إخلاص

٤. منيڠڬلكن ڤركارا-ڤركارا معصية

شرط اونتوق مڠجر منداڤت ڤاهلا

١. ممڤرسياڤكن ديري دڠن ڤلاجري علمو اڬام

٢. سنتياس بردعا اڬر ديامڤونكن دوسا كيت دان ايستيغفر

٣. ممستيكن راكن سكليليڠ كيت ڤوسيتيف ك اره كبايكن

٤. بروسها اونتوق منجاوهي ڤربواتن يڠ موڠكر

چارا منجاوهي دري ملاكوكن دوسا

١. منجادي همبا يڠ برڤد دالم ڤربواتنڽ اڬر تيدق ترجروموس ك اره كموڠكرن

٢. الله سايڠ اكن همبا يڠ سدميكيان كران مڠمبيل برت ڤركارا يڠ موڠكر دان ڤركارا يڠ دسوكاي الله

٣. ممبينا جاتي ديري دان اخلاق يڠ كوات اوناوق مننتڠ اروس اوجين دالم هيدوڤ

٤. داڤت منچاري نعمت د دنيا دان اخيرة دالم ملقساناكن سوروهن الله دان تيڠڬلكن كموڠكرن

كڤنتيڠن مڠمبيل تاهو تنتڠ ڤاهلا دان دوسا

 

باب ٢: ڤهالا دان دوسا

ڤهالا دان دوسا

2.1

 

دري سڬي بهاس: ڬنجرن اتاو بالسن

دري سڬي اصطلاح: ڬنجرن باءيق يڠ دكورنياكن اوليه الله كران مماتوهي ڤرينته الله دان منجاوهي لارڠن-ڽ

ڤڠرتين ڤاهلا

دري سڬي بهاس: حكومن اتاو بالسن

دري سڬي اصطلاح: بالسن بوروق درڤد الله دسببكن ملاكوكن سسواتو يڠ دلارڠ اتاو ڤون ملڠڬر ڤرينته الله

ڤڠرتين دوسا

١. منڤتي حكوم شرع

٢. ملاكوكن ڤربواتن ك اره كبايكن

٣. ملاكوكن سسواتو دڠن نية إخلاص

٤. منيڠڬلكن ڤركارا-ڤركارا معصية

شرط اونتوق مڠجر منداڤت ڤاهلا

١. ممڤرسياڤكن ديري دڠن ڤلاجري علمو اڬام

٢. سنتياس بردعا اڬر ديامڤونكن دوسا كيت دان ايستيغفر

٣. ممستيكن راكن سكليليڠ كيت ڤوسيتيف ك اره كبايكن

٤. بروسها اونتوق منجاوهي ڤربواتن يڠ موڠكر

چارا منجاوهي دري ملاكوكن دوسا

١. منجادي همبا يڠ برڤد دالم ڤربواتنڽ اڬر تيدق ترجروموس ك اره كموڠكرن

٢. الله سايڠ اكن همبا يڠ سدميكيان كران مڠمبيل برت ڤركارا يڠ موڠكر دان ڤركارا يڠ دسوكاي الله

٣. ممبينا جاتي ديري دان اخلاق يڠ كوات اوناوق مننتڠ اروس اوجين دالم هيدوڤ

٤. داڤت منچاري نعمت د دنيا دان اخيرة دالم ملقساناكن سوروهن الله دان تيڠڬلكن كموڠكرن

كڤنتيڠن مڠمبيل تاهو تنتڠ ڤاهلا دان دوسا