باب ٤: سلڤس کلاهيرن نبي محمد

 سلڤس کلاهيرن نبي محمد

4.1

 

١. كرڤ برلاكو كجادين تاهي بينتڠ مننداكن تمتڽ ڤڠتاهوان جين دان شيطان مڠناءي ڤركارا غائب

٢. ستله حاليماتوس ساديه ممباوا رسول الله ك ڤرڬونوڠن، لادڠ-لادڠ حاليمه كمبالي منجادي هيجاو ستله مڠالمي كماراو

٣. كلاهيرن رسول الله ممباوا رحمة

٤. الله ممليهارا نبي محمد سجق كچيل لاڬي. چونتوهڽ، اون سنتياس ليندوڠي اتس كڤالا رسول الله درڤد ڤانس

٥. كتيك اوسيا ٤ تاهون، دادا رسول الله دبله اونتوق دسوچيكان

ڤريستيوا ڤنتيڠ سلڤس كلاهيرن نبي محمد

 

باب ٤: سلڤس کلاهيرن نبي محمد

 سلڤس کلاهيرن نبي محمد

4.1

 

١. كرڤ برلاكو كجادين تاهي بينتڠ مننداكن تمتڽ ڤڠتاهوان جين دان شيطان مڠناءي ڤركارا غائب

٢. ستله حاليماتوس ساديه ممباوا رسول الله ك ڤرڬونوڠن، لادڠ-لادڠ حاليمه كمبالي منجادي هيجاو ستله مڠالمي كماراو

٣. كلاهيرن رسول الله ممباوا رحمة

٤. الله ممليهارا نبي محمد سجق كچيل لاڬي. چونتوهڽ، اون سنتياس ليندوڠي اتس كڤالا رسول الله درڤد ڤانس

٥. كتيك اوسيا ٤ تاهون، دادا رسول الله دبله اونتوق دسوچيكان

ڤريستيوا ڤنتيڠ سلڤس كلاهيرن نبي محمد