باب ٢: برايمان کڤد ملائکة

برايمان کڤد ملائکة

2.1

 

مقصود برايمان کڤد ملائکة
ڤرچاي بهاوا اداڽ ملائکة يڠ دجاديکن الله سبحانه وتعالى

حکوم برايمان کڤد ملائکة
حكومڽ اداله واجب

بيلڠن ملائکة يڠ واجب دکتاهوءي
سڤولوه ملائکة 

 
 
انتارا صيفت ملائکة
١. تيدق ماکن دان تيدق مينوم
٢. هاڽ برعباده كڤد الله سهاج

 

مڽمڤايکن وحي کڤد رسول توݢس ملائکة جبريل
منجاڬ رزقي توݢس ملائکة ميكائيل
منيوڤ اڠين سڠكاكالا توݢس ملائکة اسرافيل
مڠمبيل ڽاوا توݢس ملائکة عزرائيل
(مڽوءال اورڠ ماتي (دالم قبور توݢس ملائکة منكر
(مڽوءال اورڠ ماتي (دالم قبور توݢس ملائکة نكير
منچاتت عملن کباءيقن توݢس ملائکة رقيب
منجاݢ ڤينتو نراک توݢس ملائکة مالك
منجاݢ ڤينتو شرݢ توݢس ملائکة رضوان
منجاݢ ڤينتو شرݢ  توݢس ملائکة رضوان

 

باب ٢: برايمان کڤد ملائکة

برايمان کڤد ملائکة

2.1

 

مقصود برايمان کڤد ملائکة
ڤرچاي بهاوا اداڽ ملائکة يڠ دجاديکن الله سبحانه وتعالى

حکوم برايمان کڤد ملائکة
حكومڽ اداله واجب

بيلڠن ملائکة يڠ واجب دکتاهوءي
سڤولوه ملائکة 

 
 
انتارا صيفت ملائکة
١. تيدق ماکن دان تيدق مينوم
٢. هاڽ برعباده كڤد الله سهاج

 

مڽمڤايکن وحي کڤد رسول توݢس ملائکة جبريل
منجاڬ رزقي توݢس ملائکة ميكائيل
منيوڤ اڠين سڠكاكالا توݢس ملائکة اسرافيل
مڠمبيل ڽاوا توݢس ملائکة عزرائيل
(مڽوءال اورڠ ماتي (دالم قبور توݢس ملائکة منكر
(مڽوءال اورڠ ماتي (دالم قبور توݢس ملائکة نكير
منچاتت عملن کباءيقن توݢس ملائکة رقيب
منجاݢ ڤينتو نراک توݢس ملائکة مالك
منجاݢ ڤينتو شرݢ توݢس ملائکة رضوان
منجاݢ ڤينتو شرݢ  توݢس ملائکة رضوان