10-04: Komitmen Malaysia dalam Mengekalkan Kelestarian Global

 
10.4 Usaha Mengekalkan Kelestarian Global
Mengisytiharkan Deklarasi Langkawi
 • Anugerah Langkawi diberikan menunjukkan komitmen dan sumbangan besar dalam bidang alam sekitar
 • Malaysia melaksanakan Dasar Alam Sekitar Negara 2002 - jadi asas pembangunan negara
 • 2006, negeri Kedah mengisytiharkan Langkawi sebagai geopark bagi memastikan kelestariannya terjamin
 • Melancarkan Dasar Teknologi Hijau Negara (2009)
 • Untuk menggalakkan penggunaan produk teknologi hijau bagi mengawal perubahan iklim
 
Menyertai Sidang Kemuncak Bumi
 • Sidang Kemuncak Bumi mengeluarkan deklarasi Agenda 21
 • Agenda 21 merupakan dokumen umum bagi pengurusan aktiviti manusia dalam negara
 • Malaysia terlibat dalam Protokol Kyoto 1997 dan persidangan alam sekitar di Bali pada 2007
 • Hasrat Malaysia untuk menerapkan dan mengguna pakai segala saranan agenda dalam program pembangunan
 
Antartika sebagai Warisan Sejagat
 • Pandangan Malaysia diutarakan melalui NAM
 • Dalam Sidang Kemuncak NAM, Malaysia mendesak PBB mengambil langkah pertama menjadikan Antartika sebagai warisan manusia sejagat
 • Malaysia cadang PBB mentadbir Antartika agar segala bentuk hasil di benua tersebut dikongsi oleh semua negara
 • Mengambil inisiatif membentuk pasukan penyelidikan dalam pelbagai bidang ke Antartika
 • Melakukan penyelidikan di Antartika sejak 1999
 • Mewujudkan Pusat Penyelidikan Antartika Kebangsaan
 • YPASM terlibat dalam penyelidikan saintifik