10-02: Peranan Malaysia dalam Hubungan Ekonomi Antarabangsa

 
10.2 Peranan Malaysia dalam Hubungan Ekonomi Antarabangsa
Meluaskan Pasaran Ekonomi
 • Malaysia bersetuju untuk mempermudah dan meningkatkan perdagangan sesama anggota ASEAN
 • Ini membawa AFTA 1992
 • AFTA bertujuan menjadikan  ASEAN tempat produktif yang kompetitif bagi hasil keluaran ASEAN
 • Malaysia terlibat sepenuh dalam AFTA
 
Dominasi Ekonomi Negara Maju
 • Malaysia berhadapan dengan sekatan dan halangan perdagangan dalam bentuk tarif dan cukai
 • Ini jejaskan perdagangan negara
 • Bersuara agar layanan yang saksama diberi untuk semua negara
 • Dibangkitkan dalam PBB dan Asia - Pacific Economic Cooperation - APEC (Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik)
 
Kerjasama Pembangunan Segi Tiga
 • Mengurangkan dari bergantung  pada pasaran kewangan antarabangsa
 • Mewujudkan pelbagai badan dan  tindakan yang berkaitan seperti Koperasi ASEAN dan Bank ASEAN
 
Menangani Kemelesetan Ekonomi
 • Malaysia didesak mencontohi negara lain
 • Malaysia guna pendekatan sendiri dalam usaha memulihkan keadaan
 • Menambat kadar pertukaran ringgit kepada dolar dengan kadar RM3.80 bagi USDI
 • Dapat memulihkan ekonomi negara
 
Mengantarabangsakan Sistem Kewangan Islam
 • Membangunkan sistem kewangan Islam yang progresif dan komprehensif hingga menyumbang pada keberkesanan sektor kewangan negara
 • Menubuhkan Pusat Antarabangsa Pendidikan Kewangan Islam (INCEIF) bertujuan menyokong perkembangan kewangan Islam