10-01: Malaysia dalam Isu Global Kontemporari

 
10.1 Malaysia dalam Isu Global Kontemporari
Penyalahgunaan Dadah
 • Menyuarakan kebahayaaan penyalahgunaan dadah dalam forum antarabangsa (Persidangan Penguatkuasaan Dadah
  Antarabangsa)
 • Mendapat kerjasama dari Polis Antarabangsa (International Criminal Police Organization) - INTERPOL
 • Menyuara dalam forum PBB Tun Dr. Mahathir menjadi Ketua Jawatankuasa Antidadah Antarabangsa 1988
 
Pertindihan Sempadan
 • Tuntutan Pulau Batu Putih melibatkan Malaysia dan Singapura 
 • Pulau Sipadan dan Ligatan antara Malaysia dan Indonesia
 • berjaya diselesaikan oleh Mahkamah Antarabangsa
 • Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi hak Malaysia
 • Isu tuntutan Kepulauan Spratly melibatkan China, Vietnam, Brunei dan Filipina masih tak diselesaikan
 • Malaysia tuntut apabila Kepulauan Spratly masuk dalam wilayah Malaysia
 • Ini membangkitkan isu Spratly dalam Forum ASEAN - China pada 1995
 
Kempen Antiminyak Sawit
 • Minyak sawit jadi pesaing minyak kacang soya hingga kempen antiminyak sawit dijalankan oleh pengelar minyak kacang soya ASA
 • Bagi NGO Pencinta Alam, kelapa sawit jadi punca kemusnahan habitat haiwan liar dan pencemaran alam sekitar
 • Malaysia mengadakan kempen melalui RSPO dan dapatkan skim pensijilan MSPO pada 2019
 • Ini bertujuan menghasilkan pengeluaran minyak sawit secara mampan dan pelaksanaan amalan baik GAP
 
Pemerdagangan Orang
 • Malaysia menarik kehadiran warga asing
 • Mereka masuk melalui sindiket pemerdagangan orang
 • Malaysia jadi lokasi sebagai transit bagi pemerdagangan orang ke negara lain
 • Malaysia menguatkuasakan undang-undang dan memberikan bantuan kepada mangsa pemerdagngan orang
 • Malaysia menubuhkan Council For Anti - Trafficking in Persons and Anti - Smuggling of Migrants MAPO
 • Menguatkuasakan ATIPSOM
 • Wujudkan Pelan Tindakan Kebangsaan Antipemerdagangan Orang
 
Penyakit Berjangkit
 • Memberi rawatan kepada mangsa
 • Pemeriksaan kesihatan berlaku secara berterusan
 • Pelaksanaan National Strategic Plan for Ending AIDS - NSPEA (Pelan Strategik Kebangsaan Mengakhiri AIDS)