05-02: Perkembangan Idea dan Usaha Pembentukan Malaysia

 
5.2 Perkembangan Idea dan Usaha Pembentukan Malaysia
 
Idea Pegawai British
1887
 • Lord Brassey mencadangkan penggabungan Sarawak, Sabah, negeri Melayu dan NNS supaya menjadi tanah jajahan yang besar
 • dikemukakan kerana melihat potensi ekonomi melalui penggabungan wilayah ini
1951
 • Selepas Perang Dunia Kedua, Sir Malcolm MacDonald - mencadangkan penggabungan tanah jajahan Bristish di Asia Tenggara bagi membentuk satu entiti politik dan ekonomi
 • bertujuan menyesuaikannya dengan rancangan dekolonisasi
 • Pada 1951, beliau bincang dengan Dato' Onn Jaafar dan ahli Majlis Perundangan Persekutuan untuk menggabungkan Tanah Melayu, Singapura dan wilayah Borneo
1952
 • Sir Gerald Templer - meminta penggabungan wilayah ini disegerakan bagi tujuan keselamatan
 • Pada Januari 1960, mesyuarat pegawai tinggi British di Borneo bersetuju dengan cadangan pertahanan dan keselamatan
1960
 • Sir Geofroy Tory - mencadangkan penyatuan Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu atas kepentingan ekonomi
 • mendapat sokongan Pejabat Kolonial
 
Idea Penduduk Tempatan
1906
 • Majalah Al-Imam menggesa penyatuan raja dan orang Melayu dalam pendidikan dan pembangunan ekonomi 
1938
 • Konsep Melayu Raja diperjuang oleh nasionalis Tanah Melayu seperti Ibrahim Haji Yaakob, Harun Aminurrashid dan Ahmad Boestamam
 • Idea mereka untuk menggabungkan Tanah Melayu dengan Indonesia
 • Idea ini tidak berhasil Presiden Soekarno, isytiharkan kemerdekaan Indonesia tanpa melibatkan Tanah Melayu
1955
 • Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj mencadangkan Singapura, Sarawak, Sabah dan Brunei menyertai Persekutuan Tanah Melayu
1958
 • Datu Mustapha Datu Harun, menyatakan minatnya kepada Tunku Abdul Rahman untuk membawa Sabah bergabung dengan Tanah Melayu
1960
 • Tunku Abdul Rahman memaklumi Lord Perth pada 10.6.1960 - berminat untuk bergabung dengan Sarawak, Sabah, Brunei dan Singapura
 
 
Rasional Idea Pembentukan Malaysia
\(\downarrow\)
Keselamatan
Ancaman Komunis di Singapura
 • Ancaman ini menggugat keselamatan Persekutuan Tanah Melayu
 • Tunku Abdul Rahman anggap, Singapura akan menjadi pusat kegiatan komunis
 • Jadi langkah penyatuan ini akan membendung ancaman komunis di Singapura
Perkembangan di Sarawak
 • Sarawak menghadapi ancaman komunis melalui Clandestine Communist Organization (CCO)
 • Dengan penyatuan ini dapat membendung ancaman komunis
 
Keseimbangan Komposisi Penduduk
 • Keputusan untuk menerima Singapura akan mewujudkan ketidakseimbangan komposisi penduduk antara orang Cina dan Melayu
 • Penggabungan Sarawak, Sabah dan Brunei akan menyeimbangkan komposisi antara kaum
 
Mempercepat kemerdekaan
 • Bagi British, pembentukan Malaysia akan merealisasikan rancangan dekolonisasi serta mempercepat kemerdekaan wilayah Borneo, Sarawak dan Sabah
 
Pembangunan Wilayah
 • Cadangan penubuhan negara bertujuan agar wilayah ini dapat bersatu dalam usaha mempercepat pelbagai bidang pembangunan
 • Pembentukan Malaysia boleh meningkatkan taraf hidup peribumi dalam infrastruktur, sosial dan ekonomi