22: Hargailah Alam

 
22   Hargailah Alam
 
Adab Terhadap Alam Sekitar
 
  • Mengawal aktiviti pelepasan asap daripada kilang atau kenderaan yang mengandungi bahan kimia berbahaya, seperti menggunakan alat kawalan pencemaran udara
  • Menguruskan aktiviti pembuangan sampah, sisa toksik dan pepejal secara sistematik dan terkawal seperti pungutan sampah dan sisa bahan kimia secara berkala
  • Mengawal aktiviti penebangan pokok supaya dilakukan secara terancang dan terkawal
 
Kepentingan Adab Terhadap Alam Sekitar
 
  • Dapat menikmati udara segar.
  • Menjamin kesejahteraan dan kesihatan.
  • Keseimbangan alam terpelihara.
  • Meningkatkan sumber pendapatan.
  • Habitat flora dan fauna kekal terpelihara.
 

 

 
Gambar ini menunjukkan diagram yang menggambarkan akibat mengabaikan adab terhadap alam sekitar. Di tengah-tengah diagram, terdapat kotak berwarna biru gelap dengan teks ‘AKIBAT MENGABAIKAN ADAB TERHADAP ALAM SEKITAR’. Diagram ini mempunyai enam kotak berwarna biru muda yang mengelilingi kotak tengah, masing-masing dengan teks berikut: ‘Hakisan tanah’, ‘Pendapatan penduduk terjejas’, ‘Kepupusan habitat dan hidupan’, ‘Pencemaran air’, ‘Pencemaran udara’, dan ‘Ketidakstabilan alam’. Di sudut kanan bawah, terdapat logo ‘Pandai’.
 
Rumusan
 
  • Adab terhadap alam sekitar perlu diamalkan supaya kelestarian alam terus terpelihara.
  • Oleh itu, setiap insan bertanggungjawab untuk memelihara alam yang amat berharga.