11 : Kata Tanya

 
11  Kata Tanya
 
   Definisi   
     
  Kata tanya digunakan untuk menanyakan perihal sesuatu seperti orang, haiwan, benda, masa, tempat, bilangan, hal atau perkara.   
 
Contoh:

Apa       : Menanyakan binatang, hal, perkara, benda dan perkara abstrak.
Adakah : Menanyakan soalan yang perlu dijawab 'ya' atau 'tidak'
Bagaimana : Menanyakan cara dan keadaan.
Berapa : Menanyakan jumlah, bilangan atau harga.
Bila      : Menanyakan masa atau waktu
Kenapa : Menanyakan sebab atau alasan
Mengapa : Menanyakan sebab atau alasan
Mana    : Menanyakan tempat, benda atau orang.
Siapa    : Menanyakan orang atau manusia.

Nota:
1. Kata tanya pada awal ayat mesti disertakan partikel '-kah.'
2. Kata tanya pada akhir ayat tidak perlu diletakkan '-kah.'
3. Kata tanya mesti diakhiri dengan tanda tanya '?'
4. Kata tanya tidak boleh menggantikan kata ganti nama tak tentu.

Contoh ayat:
Siapa nama guru kelas kamu? (SALAH)
Siapakah nama guru kelas kamu? (BETUL)

Dia pandaikah?(SALAH)
Pandaikah dia? (BETUL)

Suami Ani itukah? (SALAH)
Itukah suami Ani?(BETUL)

Kedai itu terbakarkah? (SALAH)
Kedai itu terbakar? (BETUL)

Mary ke pekan dengan siapakah? (SALAH)
Mary ke pekan dengan siapa? (BETUL)

Saya tidak pergi ke mana semalam. (SALAH)
Saya tidak pergi ke mana-mana semalam. (BETUL)

Kapal terbang akan mendarat pada bila masa sahaja.(SALAH)
Kapal terbang akan mendarat pada bila-bila masa sahaja. (BETUL)

Dia membeli apa sahaja yang diminatinya. (SALAH)
Dia membeli apa-apa sahaja yang diminatinya. (BETUL)