Kata Majmuk

 
Penggabungan kata tunggal.
 
Kata Majmuk
 
  Definisi   
     
 
 
Ayat majmuk gabungan ialah ayat yang terbina daripada gabungan beberapa ayat tunggal dengan menggunakan kata hubung gabungan seperti atau, dan, lalu, malahan, sambil serta tetapi bagi, seraya, kecuali, melainkan, manakala, bahkan, kemudian dan kata hubung gabungan lain.
 
     
 

Contoh Kata Majmuk :

 1. Mata pelajaran
 2. Gambar rajah
 3. kapal tebang
 

Kata Majmuk Mantap (kata majmuk tersebut terdiri daripada dua perkataan) :

 1. antarabangsa
 2. beritahu
 3. bumiputera
 4. jawatankuasa
 5. kakitangan
 6. kerjasama
 7. matahari
 8. olahraga
 9. pesuruhjaya
 10. sukarela
 

Contoh ayat majmuk :

 • Awak boleh memakai kasut putih atau kasut hitam.
 • Halim memelihara ikan sepat dan ikan keli.
 • Ramli menyanyi sambil menari.
 

Ayat majmuk pancangan 

 • Ayat yang terbina daripada gabungan beberapa ayat tunggal dengan menggunakan kata hubung pancangan seperti 
  • agar
  • bahawa
  • jika
  • untuk
  • ketika
  • semasa
  • setelah
  • semenjak
  • selagi
  • selama
  • supaya
  • hingga
  • walaupun
 • Ada tiga jenis ayat majmuk pancangan iaitu pancangan relatif, pancangan komplemen dan pancangan keterangan.
 

Ayat majmuk pancangan relatif menggunakan kata hubung yang.

Contoh: Wanita yang menjadi calon ibu misali itu ibu saya.

 

Ayat majmuk pancangan komplemen menggunakan kata hubungan bahawa dan untuk.

Contoh:

 1. Perdana Menteri mengumumkan bahawa kakitangan kerajaan akan menerima kenaikan gaji tidak lama lagi. 
 2. Tentulah tidak wajar untuk mereka melakukan aktiviti membuli pelajar lain di sekolah. 
 

Ayat majmuk pancangan keterangan 

 • Berfungsi memberikan huraian lanjut kepada kata kerja induk.
 • Ayat-ayat ini terdiri daripada ayat majmuk keterangan musabab, waktu, syarat, cara, tujuan, perbandingan, pertentangan dan akibat.

 

Contoh ayat majmuk pancangan keterangan musabab:

 • Saya tidak menghadiri majlis perkahwinan itu kerana tidak diundang.

Contoh ayat majmuk pancangan keterangan waktu.

 • Guru baru itu melaporkan diri di sekolah itu setelah menerima surat daripada Jabatan Pelajaran Negeri.

Contoh ayat majmuk pancangan keterangan syarat:

 • Sekiranya awak lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan ini saya akan menghadiahi awak sebuah motosikal.

Contoh ayat majmuk keterangan cara:

 • Murid-murid di kawasan pedalaman itu ke sekolah dengan menaiki perahu.

Contoh ayat majmuk keterangan tujuan:

 • Pekerja syarikat itu digesa melipatgandakan usaha mereka untuk meningkatkan kuantiti dan kualiti hasil kerja.

Contoh ayat majmuk pancangan keterangan perbandingan:

 • Sikap pemuda itu yang tidak pandai menghargai pemberian orang lain, samalah ibarat kera mendapat bunga.

Contoh ayat majmuk keterangan pertentangan:

 • Walaupun malam sudah larut, Faizal masih terus mengulang kaji pelajarannya.

Contoh ayat majmuk keterangan akibat:

 • Kanak-kanak itu menjerit terlalu kuat hingga hilang suaranya.
 

Ayat majmuk campuran 

 • Ayat yang mengandungi lebih daripada satu jenis ayat
 • Terdiri daripada campuran ayat tunggal dengan ayat majmuk atau deretan jenis ayat majmuk dengan menggunakan pelbagai kata hubung.
 • Contoh: Orang Malaysia memang terkenal di seluruh dunia dengan sifat lemah lembut serta sopan-santun yang tinggi nilainya lagi mulia.