Kata Kerja

 
Kata Kerja
 
   Definisi   
     
 

Kata kerja digunakan untuk menyatakan sesuatu perbuatan.

Dalam sebaris ayat, kata kerja berfungsi sebagai predikat. 

 
     
 

Kata kerja terbahagi kepada :

  1. Kata Kerja Transitif  (Perbuatan Melampau)
  2. Kata Kerja Tak Transitif (Perbuatan tidak Melampau)
 

Kata Kerja Transitif (KKT)

 
  1. Kata kerja transitf ialah segala perbuatan yang dilakukan oleh pembuatnya kepada benda lain. 
  2. Ayat ini mesti ada peyambutnya (objek).
  3. Kata kerja ini biasanya mempunyai imbuhan ‘me-‘  sama ada sebagai awalan atau sebahagian daripada imbuhan contohnya; membacakan, menduduki, mempersilakan.
 

Contoh ayat:

  1. Orang ramai diminta menjauhi kawasan itu.
  2. Kita tidak harus membiarkan perkara ini berterusan," kata ketua kampung.
  3. Jangan suka memperdaya orang kurang upaya.
 
 
Penerangan:
 

Subjek (Pembuat)

Kata kerja transitif

Penyambut (Objek)

Dia suka membaca buku.
Jamilah memukul seekor ular
 
 
  1. Kata kerja pasif digunakan dalam ayat pasif manakala kata kerja aktif digunakan dalam ayat aktif.