03 : Bahasa Melayu Klasik

 
3  Bahasa Melayu Klasik
 
   Definisi  
     
  Menukarkan Bahasa Melayu Klasik kepada Bahasa Melayu Standard.Soalan ini berada dalam Bahasa Melayu Kertas 2 (1103/02), Soalan 4.  
     
 

Teknik Menjawab

 
1. Isi
 
 • Kekalkan isi asal ; jangan gugurkan mana-mana isi dalam petikan.
 
2. Bahasa
 
 • Gunakan bahasa yang gramatis ; terdapat banyak kesalahan tatabahasa dalam prosa klasik.
 
3. Ayat
 
 • Kekalkan bentuk cakap ajuk ; jangan tukarkannya kepada cakap pindah/ laporan.
 • Kekalkan struktur ayat pasif dan ayat aktif.
 • Kekalkan struktur ayat bersusunan biasa dan ayat bersusunan songsang ; prosa bahasa Melayu klasik menggunakan banyak ayat bersusunan songsang yang mengelirukan.
 
4. Kata/Frasa
 
 • Tukarkan kata/ frasa yang berunsur bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu standard; bukannya memberikan makna/ takrif.
 • Gugurkan kata pangkal ayat seperti hatta, maka,syahadan, adapun,kalakian, sebermula, alkisah, arakian dan seumpamanya.
 • Kekalkan kata bahasa istana atau bahasa dalam; pastikan dapat membezakan bahasa istana dan bahasa klasik.
 
5. Tanda Baca
 
 • Tanda baca hendaklah betul, terutamanya tanda pembuka dan penutup kata.
 
6. Pemerengganan 
 
 • Jawapan hendaklah dalam bentuk perenggan, bukan dalam bentuk ayat.
 • Jika prosa klasik dalam 2 perenggan, anda hendaklah jawab dalam 2 perenggan.