Gigi

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Memerihalkan jenis gigi dan fungsinya
  2. Melabelkan struktur gigi
  3. Membanding dan membezakan set gigi susu dan set gigi kekal
  4. Menghubung kait penjagaan kesihatan gigi dengan struktur gigi
  5. Menjelaskan pemerhatian tentang gigi melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini