Campuran

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Memerihalkan kaedah untuk mengasingkan campuran pelbagai bahan atau objek
  2. Menaakul cara yang digunakan untuk mengasingkan campuran pelbagai bahan atau objek
  3. Mengenal pasti bahan yang boleh larut dan tidak boleh larut di dalam air dengan menjalankan penyiasatan
  4. Merumuskan cara bahan boleh dilarutkan dengan lebih cepat dengan menjalankan penyiasatan
  5. Menjelaskan pemerhatian tentang campuran melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan
Nota Ringkas
Eksperimen
Kepekatan
Bahasa Melayu Bahasa Inggeris
Latihan untuk topik ini