Terang dan Gelap

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan sumber cahaya
  2. Merangkan bagaimana bayang-bayang dihasilkan melalui aktiviti
  3. Membanding beza aktiviti yang dijalankan dalam keadaan terang dan gelap
  4. Membanding dan membezakan kejelasan bayang-bayang apabila cahaya dihalang oleh objek yang berlainan dengan menjalankan penyiasatan
  5. Mencipta permainan bayang-bayang
  6. Menjelaskan pemerhatian tentang terang dan gelap melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan
Nota Ringkas
Live tuition recordings
Recording
Light and Dark (Practice Session)

Tutor: Teacher Atiqah

Isnin 15 Apr 2024 08:00 pm
Recording
Light and Dark

Tutor: Teacher Atiqah

Isnin 01 Apr 2024 08:00 pm
Recording
Bahagian Haiwan (Part of Animal)

Tutor: Teacher Atiqah

Rabu 18 Oct 2023 09:00 pm