Penciptaan Manusia Bukti Kekuasaan Allah S.W.T

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Membaca ayat 67 Surah Ghafir dengan betul, lancar serta bertajwid
  2. Menerangkan perkara berikut dan menghubungkaitkannya dengan kekuasaan Allah: i) Proses kejadian manusia ii) Fasa kehidupan manusia
  3. Merumuskan pengajaran ayat 67 Surah Ghafir dan menghubungkaitkannya dengan sains dan kehidupan
  4. Memperbanyakkan amalan soleh secara beradab dan istiqamah