Generasi Unggul

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Membaca ayat 100 Surah At Taubah dengan betul, lancar serta bertajwid
  2. Menyatakan terjemahan ayat
  3. Menerangkan takrif sahabat dan pengiktirafan Allah s.w.t terhadap para sahabat nabi
  4. Merumuskan pengajaran ayat 100 Surah At Taubah dan menghubungkaitkannya dengan kehidupan
  5. Mencontohi sifat dan amalan para sahabat serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamahamalkannya secara beradab dan istiqamah
Latihan untuk topik ini