Konsep Akhlak Islamiyah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan maksud akhlak
  2. Menjelaskan maksud akhlak Mahmudah dan contoh serta mengamalkannya
  3. Menyatakan dalil naqli berkaitan kelebihan berakhlak mulia
  4. Menjelaskan maksud akhlak Mazmumah dan contoh serta menjauhinya
  5. Menerangkan tujuan memelihara akhlak
  6. Menghuraikan implikasi tidak memelihara akhlak dalam kehidupan
  7. Mengamalkan akhlak Mahmudah dalam kehidupan dan menjauhi akhlak Mazmumah secara beradab dan istiqamah