Sifat segi tiga dan sudut pedalaman serta sudut peluaran segi tiga

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Mengenal dan menyenaraikan sifat geometri bagi pelbagai jenis segi tiga. Seterusnya mengkelaskan segi tiga berdasarkan sifat geometri
  2. Membuat dan mengesahkan konjektur tentang (i) hasil tambah sudut pedalaman, (ii) hasil tambah sudut pedalaman dan sudut peluaran bersebelahan, (iii) hubungan antara sudut peluaran dan hasil tambah sudut pedalaman yang bertentangan suatu segi tiga
  3. Menyelesaikan masalah yang melibatkan segi tiga