Poligon

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan hubung kait antara bilangan sisi, bucu dan pepenjuru poligon
  2. Melukis poligon, melabel bucu poligon dan menamakan poligon tersebut berdasarkan bucu yang telah dilabel
Nota Ringkas
Live tuition recordings
Recording
poligon asas

Tutor: Cikgu Najmuddin

Rabu 28 Sep 2022 08:00 pm
Latihan untuk topik ini